Dejavnosti društva:

- skrb za izobraževanje in izpopolnjevanje
članic in članov v klekljanju,

- prenašanje veščine in znanja klekljanja
na mlajše generacije,

- raziskovanje in zbiranje izdelkov, vzorcev in
pripomočkov iz preteklosti,

- populariziranje klekljanja s priložnostnimi
razstavami,

- sodelovanje in druženje z enakimi ali
sorodnimi društvi doma in v tujini.
Copyright © 2011 Mirjam Gremes
Website: mirjamsworld.com
KLEKLJARSKO DRUŠTVO
POLHOV GRADEC